"Itt egy rét a virágoké, egy a pillangók tanyája. Három réten patak siet, négyet lép a gólya lába. Ötödiken túl az erdő, erdő, ami nincs kivágva. Hatodikról tóka bámul föl az égi felhőnyájra. Hetediket domboldalon esti hűvös szellő járja. Változtasson életeden az Őrségnek hét csodája!"

____________________________________________________________________________________________________________

Hétrétország:

2011. január 24., hétfő

Felsőmarác

Körmend után 8-as főútról Csákánydoroszlónál lekanyarodva, a Rába hídján átkelve érhetjük el az Őrség kapujában fekvő, több mint 300 lelkes kis falu, Felsőmarác határát. A másik irányból - Szőce felől - az egykori római (Borostyánkő-út), később Királyi út, helyi szóhasználattal a „Kerál út” fut be a faluba, amely Székesfehérvárt Itáliával kötötte össze és legalább 1000 éven keresztül a Magyar Apostoli Királyság Adria felé vezető fontos hadiútja volt. A monda szerint IV. Béla a tatárok elől a Kerál úton menekült a dalmát tengerpartra.

Felsőmarác nevének eredetéről megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint a falu neve a szláv „moravci” „morva emberek”, vagy a magyar „Marót” névből ered, amelyben eredetileg szintén a morva népnév rejtőzhet. Moór Elemér a Marác nevet a szláv „morva” „ligetes” jelentésű szóból származtatja. Melich János felfogása szerint Marác a „Marát, Móric” személynévből alakult ki, ezek a nevek pedig a morva név változatai.

Írásos emlékeink közül II. Endre 1217. évi oklevelében szerepel először Marác község neve. A latin és magyar nyelvű oklevelekben a falunév több változatban is szerepelt az idők folyamán: 1217 Marac, 1258 Marauch, 1274 Marác, 1294 Maruauch, 1297 Maróc, 1293 Marach, 1672 Marácz, 1836 Marác, 1870 Hegyhát-Marác, 1907 Felsőmarác.

Amikor 1906-ban országszerte felülvizsgálták és pontosították a helyneveket. Akkor a vármegye a Hegyhát előnevet kérvényezte, a belügyminiszter azonban a következőket válaszolta:
"Hegyhát-Marác községre vonatkozóan nem teljesíthetem a község azon kívánságát, hogy neve változatlanul fenntartassék, mivel ez esetben Baranya megye által már törzskönyvezett Hegyhátmaróccal összetéveszthető lenne. Legcélszerűbbnek találtam a Felső jelző alkalmazását, a Tót-Marácnál fentebb fekvő község erre földrajzi helyzetétől fogva jogosult."

Tót-Marác akkor az Alsómarác nevet kapta, ma Moravci néven Szlovéniához tartozik a Muraszombat közelében fekvő, termálfürdőjéről nevezetes falu.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

 

Design by Amanda @ Blogger Buster