"Itt egy rét a virágoké, egy a pillangók tanyája. Három réten patak siet, négyet lép a gólya lába. Ötödiken túl az erdő, erdő, ami nincs kivágva. Hatodikról tóka bámul föl az égi felhőnyájra. Hetediket domboldalon esti hűvös szellő járja. Változtasson életeden az Őrségnek hét csodája!"

____________________________________________________________________________________________________________

Hétrétország:

2011. február 24., csütörtök

Dr. Varga Tibor előadássorozata a Szent Koronáról

"A hagyomány szerint Krisztus születése után 1030-at írtak. A német császár tengernyi népességgel indult Boldogasszony országa ellen. Annyi volt a német katona, mint a fűszál a Lajta rétségein. Szent István király lovagokkal, vitézekkel, püspökökkel és papokkal együtt, kik elkísérték a csatába, nem tette ki tizedrészét sem az ellenségnek. A Lajta partján, az ország határszélén találkoztak össze a seregek. A magyar vezérek mielőtt a csatára sor került volna tanácskozásra gyűltek össze. Egyszer csak azt vették észre, hogy a király nincsen közöttük. Keresték, kutatták, de nem találták sehol. Már az egész tábor érte kiáltozott, amikor az egyik vitéz meglátta a nyitott ajtón keresztül, hogy Szent István a közelben lévő Szent Anna-kápolnában térdre borulva buzgón imádkozik. A vitézek is leszállottak a lovukról és térdre hullott az egész sereg. És amint így elcsendesedtek a legmélyebb imádságban, a kápolna fölött nagy fényesség támadt, és a vezérek meg a főpapok látták, hogy két fehér angyal lebeg a kápolna fölött és tartják kezükben a magyar Szent Koronát. Úgy fénylett, úgy vakított, mint maga a fölkelő nap. Az isteni jel után az ütközetben a magyarok győzedelmeskedtek."
(Dr. Varga Tibor: Angyal adta korona)
Azt hiszem a tegnap este az idei tél egyik leghidegebb estéje volt, legalábbis én nagyon fáztam. Nagyjából fél órával kezdés előtt értünk a közösségi házhoz és kicsit el is bizonytalanodtunk, hogy jó helyen járunk-e, hiszen rajtunk kívül senki sem várakozott a nagyteremnél. Pedig rengeteg ember mászkált ott aznap, pont mobil tüdőszűrést tartottak. De úgy tűnik a Szent Korona nem érinti meg az emberek lelkét. Úgy 10 perccel öt előtt érkezett egy "kisebb tömeg" és lassan elkezdtek szállingózni az emberek. Kb. 15-en próbáltunk nem megfagyni a hatalmas beltéri magasságú, építészeti csodaszámba menő, soha fel nem fűtött előadóteremben. Képtelenség volt a másfél órás előadás alatt belehelni azt a teret, vacogtunk rendesen.

Dr. Varga Tibor titulusát tekintve jogtörténész., de igazából sokkal több annál.  Fel nem tudom fogni, hogy valaki hogyan tud szert tenni ilyen eszméletlenül nagy tudásra. Úgy dobálózik a nevekkel és évszámokkal, történésekkel, hogy az ember csak kapkodni tudja a fejét. Egyszerűen hallani kell! Siralmas, hogy egy megyében, a megyeszékhelytől kb. 20 kilométernyire összesen 15 embert érdekel egy ilyen előadás.  Ez a nagyfokú érdektelenség lassan megöl mindent? Szerintem egy magára valamit is adó történelemtanárnak diákostul ott lett volna a helye...

Olyan dolgokról volt szó, amit az iskolákban nem tanítanak, amit a tankönyvekből kihagynak, amiről a hétköznapokban nem beszélünk, és amiről a televízióban is csak nagy ritkán vagy leginkább sohasem esik szó.
Sajnos az Alkotmány kérdéskörét ez alkalommal nem érintette, mert erről az előző hónapban megtartott előadásán már beszélt, viszont a Kormány által kiküldendő kérdőív és a gyermekek után járó plusz szavazat kérdését azért ő sem tudta szó nélkül hagyni. Véleménye hálaistennek csak megerősített abban, amit erről az egészről gondolok.

  

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

 

Design by Amanda @ Blogger Buster